Прием

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

Класиране - 1 прием


Публичният линк за достъп до системата за прием в първи клас е:

https://school.is-vn.bg