Прием първи клас

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

За прием първи клас - второ класиране има 37 свободни места.