Празник

Възпитаниците на най-малкото варненско училище „Капитан Петко войвода” в квартал „Галата” са подготвили празнична програма, посветена на 3 март. Най-малките днес се включват във второто издание на фестивала на патриотичната песен и стих, организиран от школото. След това всички класове участват във викторина, посветена на историческите събития, свързани с освобождението на България от турско робство. Художниците от кръжока по изобразително изкуство представят картини на същата тема във фоайето на училището. Ден преди националния празник учениците от прогимназиален курс ще пеят и рецитират произведения на патриотична тематика. Най-активните и добре представилите се в училищните прояви ще участват в общоградското поклонение на 3 март.

В-к „Черно море” 28.02.2006