Ръгби води до хармонично развитие при подрастващите (Д-р Никола Златарски)

Не напразно казват, че ръгби е игра за всички. Като средство за физическо възпитание тя допринася за хармоничното развитие и здравословното укрепване на младите организми. Периодът 11-12г. от развитието на човека е характерен с интензивно развитие на физическите и психическите качества.
Във връзка с приема на ученици в пети клас за учебната 2006/2007г в паралелка с разширено изучаване на физическо възпитание и спорт ръгби е основно училище „Капитан Петко войвода” в квартал „Галата” са подготвени тестове с показатели за спортна ориентация и подбор. Те са съобразени с изискаванията на БФР и Регионалния инспекторат по образованието към МОН.
Нормативите са разделени на две: антропометрични показатели и оценка на двигателните способности. Тестовете включват : 1) Бягане 50м; 2) Скок на дължина от място; 3) хвърляне на плътна топка 3кг; 4) Бягане на 600м; 5) хвърляне на тенис топка.
Показателите са съобразени с годината на раждане и с пола на учениците.
Приемът ще се извърши през периода 15-30 юни и 1-15 септември.

В-к „Черно море” 15.06.2006