Лятно училище

За първи път в ОУ „Капитан Петко Войвода” се организира лятно училище. Инизиатор е училищното настоятелство. Идеята е част от проекта „Да предпазим децата от улицата”, финансиран от общинската дирекция „Младежки дейности и спорт”. Занятията ще са безплатни и ще се провеждат всеки ден от 9,30 до 13,30 ч. Предвидени са множество конкурси, изложби, спортни състезания, ексурзии, излети, посещения на културни, исторически и природни забележителности. Планирани са и ексурзии до Шумен, Плиска, Преслав и Мадара.

В-к „Черно моере” 28.06.2006