Прием

Заповед за прием в 1 клас

Прилежащи райони към училище "Капитан Петко войвода"  за учебната 2018/2019г.

Училищен план - прием за учебната 2018/2019г.

Критерии за прием в подготвителна група за учебната 2018/2019г.

Училищен план - прием за учебната 2017/2018г.

Разпределение по административните райони на училищата с прием в 1 клас

Система от правила за електронен прием в първи клас

График на дейностите по приема в първи клас

Ръководство за родителите - прием в първи клас

Класирани ученици в 1 клас за учебната 2017/2018 година

Основно училище
„Капитан Петко Войвода”

град Варна , квартал „Галата”

Осъществява прием в:
• Полудневна детска градина (ПДГ) - 3, 4  годишни
• Подготвителна група –5, 6 годишни
• Начален етап - I, II, III, IV кл.
• Прогимназиален етап-V-VIIIкл.
• паралелка с  изучаване на изобразително изкуство
• паралелка с  изучаване на ФВ и спорт- ръгби
• общообразователни паралелки

Училището предлага на всички ученици :
• Висококачествена общообразователна подготовка
• Чуждоезиково обучение – английски език
• Компютърно обучение
• Свободно избираема подготовка (СИП)
• Извънкласни дейности: кръжок "Екология; кръжок "Родолюбие"; кръжок "Християнски ценности и традиции"
• Занимания по изкуства – изобразително изкуство, танци, вокална група
• Занимания по спорт – ръгби, футбол, баскетбол, шахмат, карате, тенис на маса, лека атлетика
• Полуинтернат – следучилищни занимания за самоподготовка, занимания по интереси, отдих и спорт

Работа по проекти по общински, национални, оперативни и международни програми

Организиране на свободното време на учениците:
-занимания по изкуства, спорт и компютри
-културно-образователни и развлекателни мероприятия
-еколкогични и спортно-туристически дейности

УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:
• Висококвалифицирани педагози с висше образование; с I, II, III, IV и V ПКС
• Едносменно обучение
• Много добра материално – техническа база :
-добре поддържана училищна сграда;
-оборудвани учебни кабинети и класни стаи;
- компютърни кабинети;
-библиотека;
-видео и DVD зала;
-физкултурен салон
-спортни площадки
• Медицинско обслужване
• Охрана
• Локално парно отопление
• Безопасна и здравословна училищна и извънучилищна среда
• Осигурен транспорт за учениците от местностите

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ
Канцеларията на училището
телефон : 052/37 - 84 - 34
GSM :0896 639 106

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.