УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

При Кмета

Коледно Празненство

Коледа

Детско творчество

Ръгби

Празник на грамотността

3-ти Март

Засаждане на дървета от учениците

8-ми Март

Ученици

Ден на самоуправлението

Кърджали 2013г.