Извънкласна дейност
  Вокална група „Галатея„
  Спортна секция - Ръгби
Кръжок по Родолюбие
  Християнски ценности и традиции
Духов оркестър   Театрален състав
Мажоретен състав
   

 


Кръжок Изобразително изкуство
В него участват ученици от І до V клас. Надграждат своите знания по ИИ като използват различни материали и техники. Участват в общински и национални конкурси и печелят призови места.
 
     
Кръжок Екология

Екологичното образование е приоритет в обучението в училището. Чрез участието на ученици в кръжока се формира нова ценностна система по отношение на околната среда и развитието, както и върху изграждането на нов модел на поведение в училище, вкъщи и в обществото. Осъществяват се различни дейности, дискусии, ролеви игри и вземане на решения. Учениците адресират своите послания до останалите членове на семействата и обществото.

 


     
Вокална група „Галатея„

В нея пеят ученици от ПДГ до VIII клас. Вокалната група участва в училищните празници и концерти и представя достойно училището на общоградски фестивали, за което многократно печели дипломи и награди.

     
Спортна секция

 

В училище е сформирана спортна секция по ръгби, футбол и баскетбол. Отборът на училището по ръгби – момичета с треньор К. Карова е вицешампион на страната. Завоювал е ІІ-ро място на Националното училищно първенство по ръгби-5 през 2007г.