Прием

Заповед за прием в 1 клас за учебната 2021/2022 г.

Заповед за прием в 1 клас за учебната 2020/2021 г.

Заповед за прием в 1 клас за учебната 2019/2020г.

Прилежащи райони към училище "Капитан Петко войвода"  за учебната 2018/2019г.

Училищен план - прием за учебната 2018/2019г.

Критерии за прием в подготвителна група за учебната 2018/2019г.

Училищен план - прием за учебната 2017/2018г.

Разпределение по административните райони на училищата с прием в 1 клас

Система от правила за електронен прием в първи клас

График на дейностите по приема в първи клас

Ръководство за родителите - прием в първи клас

Класирани ученици в 1 клас за учебната 2017/2018 година

Основно училище
„Капитан Петко Войвода”

град Варна , квартал „Галата”

Осъществява прием в:

  • Подготвителна група –4,5 и 6 годишни
  • Начален етап - I, II, III, IV кл.
  • Прогимназиален етап-V-VIIкл.
  • Форми на обучение: дневна

 

Училището предлага на всички ученици :
• Висококачествена общообразователна подготовка
• Чуждоезиково обучение – английски език
• Компютърно обучение
• Свободно избираема подготовка (СИП)
• Извънкласни дейности: кръжок "Екология; кръжок "Родолюбие"; кръжок "Християнски ценности и традиции"
• Занимания по изкуства – изобразително изкуство, танци, вокална група
• Занимания по спорт – ръгби, футбол, баскетбол, шахмат, карате, тенис на маса, лека атлетика
• Групи за целодневна организация

Работа по проекти по общински, национални, оперативни и международни програми

Организиране на свободното време на учениците:
-занимания по изкуства, спорт и компютри
-културно-образователни и развлекателни мероприятия
-еколкогични и спортно-туристически дейности

УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:
• Висококвалифицирани педагози с висше образование; с I, II, III, IV и V ПКС
• Едносменно обучение
• Много добра материално – техническа база :
-добре поддържана училищна сграда;
-оборудвани учебни кабинети и класни стаи;
- компютърни кабинети;
-библиотека;
-физкултурен салон
-спортни площадки
• Медицинско обслужване
• Охрана
• Локално парно отопление
• Безопасна и здравословна училищна и извънучилищна среда
• Осигурен транспорт за учениците от местностите

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ
Канцеларията на училището
телефон : 052/37 - 84 - 34
GSM: 0896 639 106

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.