Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че н 07.09.2023 г. ще се проведе родителска среща за учебната 2023/2024 година. Начален час 18.00 часа за учениците от начален етап /1, 2, 3 и 4 клас/ и 18.30. часа за за учениците от прогимназиален етап /5,6 и 7 клас/.
От ръководството.