Партньори на училището

РУО гр. Варна

Общински съвет Варна

Община Варна

Училищно настоятелство

Район Аспарухово

Г-н Д. Лефтеров – кръстник на училището

Тракийско дружество – Капитан Петко войвода

СК Ръгби – Варна

Народно читалище „В. Левски“

Природен парк „Зл. Пясъци“

Храм „Св. Успение Богородично“

Училища от гр. Варна

ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ гр. Димитровград

ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ гр. Кържали

ОЦОСУР гр. Варна

„Ийст Агро“ Варна

„Геа-принт“ Варна

„Констант“ Варна

„ОК“ Такси

IV РПУ Варна

Под. 26800 Варна

ДЗЗД „Стъклен свят“ Варна

ТД „Хан Аспарух“ Варна

Регионални медии и др.