УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,

Във връзка с даденото задължително предписание от РЗИ-Варна и съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, училищата от  област Варна, преустановяват учебните занятия за периода от 06.02.2020г.до 07.02.2020г. (включително).  Съгласно Протокол №РД-02-1/04.02.2020г. „остават в сила разпоредените противоепидемични мерки, взети с решение на комисията при заседание на 27.01.2020г. за срок до 07.02.2020 г. включително“

 

От ръководството