Иновативно училище

Иновативни училища и иновации

Иновативни са училищата, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.
Иновацията в училище е крайният резултат от иновационната дейност, получила реализация във вид на нов образователен продукт или усъвършенстван процес, използван в практическата дейност.
Иновативните училища са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието чрез следните дейности:
1. Разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;
2. Организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда;
3. Използват нови методи на преподаване;
4. Разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.
Като иновация или като елемент на иновация по отношение на организацията, свързана с подобряване на качеството и с повишаване на резултатите от обучението, училищата могат да предлагат присъственото обучение в училището за учениците от V до ХІІ клас в дневна, вечерна, комбинирана или задочна форма, дуална система на обучение,  да бъде съчетано със синхронно обучение от разстояние в електронна среда, но за не повече от 20 на сто от задължителните и/или избираемите учебни часове по един или повече учебни предмети, за които това е приложимо.

ПРОЕКТ  ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 2023/2024 г.

Осъществяване на екологичното образование чрез иновативното обучение по интерактивен графичен дизайн

ПРОЕКТ  ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 2022/2023 г.

В рамките на Национална програма “Иновации в действие” ОУ “Капитан Петко войвода” е домакин на първата съвместна среща за тази учебна година. Гостите са ученици и учители от ОУ “Христо Ботев” – с. Партизани, област Варна; ОУ “Никола Йонков Вапцаров” – с. Рани лист, област Кърджали и ОбУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Стремци, област Кърджали. Целта на срещата е обмен на добри практики и полезен опит в иновацията.

Събитието уважиха г-жа Лилия Христова – директор на Дирекция “Образование и младежка дейност” – гр. Варна, г-н Ивайло Маринов – кмет на район Аспарухово и г-жа Елена Халачева – председател на обществения съвет на ОУ “Капитан Петко войвода”.

Гостите бяха топло посрещнати от целия колектив, начело с директора – д-р Александрина Величкова и заместник-директора г-жа Милена Цанева.

Началото беше поставено вчера, на 1 юни, с представяне на филм за нашето училище, дело на учители и ученици. Като част от програмата, всяко училище представи добри педагогически практики. Накрая бе проведен интердисциплинарен STEM урок, в който взеха участие ученици от четирите училища, като заедно с г-жа Денева-Георгиева изработиха емотикони в онлайн платформа, а впоследствие ги превърнаха в значки и ги размениха помежду си.

Днес, на 2 юни, гостите заедно с д-р Величкова и г-жа Иванова присъстваха на открит урок в Института по Океанология на БАН, а след това се запознаха със забележителностите на район Аспарухово.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=985939532775189&id=100040774535554&sfnsn=mo

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10219627939007631&id=1790922073&sfnsn=mo

ПРОЕКТ  ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 2021/2022 г.

Втора година ОУ „Капитан Петко войвода“  работи по проект по НП „Иновации в действие“  през учебната 2021/2022 г. под ръководството са г-жа Симона Атанасова и г-жа Цветелина Иванова.

Дейностите се реализираха през месец юни 2022 г. Съвместната работа на екипите на

ОУ „Капитан Петко войвода“ ,  ОУ „Васил Друмев“ от град Варна,  ОУ „Екзарх Антим първи“- град Пловдив, и ОУ“Васил Левски“ – село Караджово, обл. Пловдив, даде възможност  да се споделят полезни иновативни практики и да се обмени ценен опит между партньори и колеги.

При посещението си в град Варна новите ни приятели от Пловдив и Пловдивска област се запознаха с  темата „Иновативно обучение по интерактивен графичен дизайн в начален и прогимназиален етап“, представена им по нестандартен и атрактивен начин, което предизвика голям интерес. Учениците от гостуващите училища успешно се включиха в импровизирания учебен час, работейки в платформата Интерактивен графичен дизайн за деца „programiram.com“.

Гостите от ОУ“ Екзарх Антим първи“ представиха своята иновация „1:1 „(едно към едно)-модел на организация на учебния процес. Те разгледаха нашето училище, запознаха се с исторически забележителности в Аспарухов парк- квартал Аспарухово, гр. Варна, посетиха Института по океанология „Граф Фритьоф Нансен“ към БАН- гр. Варна. Научните работници от института привлякоха вниманието със специализирана презентация, свързана с екологични проблеми за опазване чистотата на Черно море, и с уникалната възможност да бъде разгледана научно-изследователската подводница.

В края на месец юни изпълнихме заложената в проекта програма и гостувахме на нашите партньори в гр. Пловдив. В продължение на два поредни дни посетихме ОУ“ Екзарх Антим първи“, където ни се демонстрира учебен час по ИИ по модела „1:1“, в който участваха всички ученици и учители от ОУ „Капитан Петко войвода“ и ОУ „Васил Друмев“. Учениците от 5. клас Памела Йорданова, Кристина Попова,Виктор Пенев и Александър Георгиев от ОУ „Капитан Петко войвода“ представиха интересната презентация „Осъществяване на екологичното образование чрез интерактивен графичен дизайн“ .

С голям интерес се запознахме с метода Монтесори- модел за обучение в начален етап.

В края на нашето гостуване посетихме ОУ“Васил Левски“- село Караджово, обл. Пловдив, където с интерес и удовлетворение  видяхме успешен модел на съвместно обучение на деца от три етнически групи.

Целият проект създаде предпоставки и осигури достатъчно доказателства, че  партньорството е не само връзка между хората, но чрез дейността се изграждат и развиват приятелства.

ПРОЕКТ  ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 2020/2021 г.

През учебната 2020/2021 година при работата си по НП „Иновации в действие“ с ръководители г-жа Цветелина Иванова и г-жа Симона Атанасова, ОУ „Капитан Петко войвода“ – кв. Галата създаде нови приятелства, обмени опит и сподели добри иновативни практики със своите колеги и ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Брегово и СУ „Христо Ботев“ – гр. Белоградчик.

При посещението си в гр. Варна през месец юни 2021г, новите ни приятели се запознаха с осъществяването на екологично образование чрез иновативно обучение по интерактивен графичен дизайн. Разгледаха нашето училище, запознаха се с исторически забележителности в Аспарухов парк – кв. Аспарухово, гр. Варна. Посетиха Морски учебен център – кв. Галата, Научно-изследователски кораб „Академик“ към Института по океанология „Граф Фритьоф Нансен“ към БАН – гр. Варна.

Домакините от ОУ „Капитан Петко войвода“ и техните гости имаха възможността да представят своите идеи за иновативно образование: Учениците от 7 клас – Теодора Цветанова и Георги Петров под ръководството на г-жа Цветелина Иванова от ОУ „Капитан Петко войвода“ – кв. Галата, гр. Варна споделиха как осъществяват екологично образование чрез иновативно обучение по интерактивен графичен дизайн, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Брегово сподели ИКТ ресурси за визуализация на писмено съчиняване на текст „Описание по аналогия“ за ученици в начален етап, а СУ „Христо Ботев“ – гр. Белоградчик:                                         Компетентностният подход и уменията на 21 век – дидактични модели за обучение по География и икономика в присъствена форма и в електронна среда.

При нашето гостуване през месец юли 2021г в партньорските училища от гр. Брегово и гр. Белоградчик, съвместно с ОУ „Панайот Волов“ – гр. Варна, учениците Карина Божилова от 2 клас и Николай Колев от 3 клас под ръководството на г-жа Симона Атанасова, представиха по един нестандартен и атрактивен начин, презентация на тема „Иновативно обучение по интерактивен графичен дизайн в начален и прогимназиален етап“, което предизвика бурни аплодисменти от присъстващите учители и ученици.

Домакините от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Брегово демонстрираха  интерактивен урок по Български език и литература на тема „Иновативна технология за разбиране и създаване на художествен повествователен текст от учениците в начален етап“.

Партньорите от ОУ „Панайот Волов“ – гр. Варна представиха презентация на тема „Графичен дизайн – проект за иновация в ОУ „Панайот Волов“ – гр. Варна“.

Осъществената мобилност за обмяна на добри иновативни практики в рамките на НП „Иновации в действие“ се утвърждава като ефективен и успешен подход, чрез който иновативните и неиновативните училища имат възможност да споделят и актуализират компетентностите си за прилагането на иновации в образователния процес.

https://bnr.bg/vidin/post/101494373/uchilishteto-v-bregovo-posreshtna-gosti-ot-varna?fbclid=IwAR0jBeifmeRDhr_t3mk4zhzsmjlx_a0Rk731eF3nwfzfJ2XLmFvZZp61azE