Иновативно училище

ПРОЕКТ  ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

През учебната 2020/2021 година при работата си по НП „Иновации в действие“ с ръководители г-жа Цветелина Иванова и г-жа Симона Атанасова, ОУ „Капитан Петко войвода“ – кв. Галата създаде нови приятелства, обмени опит и сподели добри иновативни практики със своите колеги и ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Брегово и СУ „Христо Ботев“ – гр. Белоградчик.

При посещението си в гр. Варна през месец юни 2021г, новите ни приятели се запознаха с осъществяването на екологично образование чрез иновативно обучение по интерактивен графичен дизайн. Разгледаха нашето училище, запознаха се с исторически забележителности в Аспарухов парк – кв. Аспарухово, гр. Варна. Посетиха Морски учебен център – кв. Галата, Научно-изследователски кораб „Академик“ към Института по океанология „Граф Фритьоф Нансен“ към БАН – гр. Варна.

Домакините от ОУ „Капитан Петко войвода“ и техните гости имаха възможността да представят своите идеи за иновативно образование: Учениците от 7 клас – Теодора Цветанова и Георги Петров под ръководството на г-жа Цветелина Иванова от ОУ „Капитан Петко войвода“ – кв. Галата, гр. Варна споделиха как осъществяват екологично образование чрез иновативно обучение по интерактивен графичен дизайн, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Брегово сподели ИКТ ресурси за визуализация на писмено съчиняване на текст „Описание по аналогия“ за ученици в начален етап, а СУ „Христо Ботев“ – гр. Белоградчик:                                         Компетентностният подход и уменията на 21 век – дидактични модели за обучение по География и икономика в присъствена форма и в електронна среда.

При нашето гостуване през месец юли 2021г в партньорските училища от гр. Брегово и гр. Белоградчик, съвместно с ОУ „Панайот Волов“ – гр. Варна, учениците Карина Божилова от 2 клас и Николай Колев от 3 клас под ръководството на г-жа Симона Атанасова, представиха по един нестандартен и атрактивен начин, презентация на тема „Иновативно обучение по интерактивен графичен дизайн в начален и прогимназиален етап“, което предизвика бурни аплодисменти от присъстващите учители и ученици.

Домакините от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Брегово демонстрираха  интерактивен урок по Български език и литература на тема „Иновативна технология за разбиране и създаване на художествен повествователен текст от учениците в начален етап“.

Партньорите от ОУ „Панайот Волов“ – гр. Варна представиха презентация на тема „Графичен дизайн – проект за иновация в ОУ „Панайот Волов“ – гр. Варна“.

Осъществената мобилност за обмяна на добри иновативни практики в рамките на НП „Иновации в действие“ се утвърждава като ефективен и успешен подход, чрез който иновативните и неиновативните училища имат възможност да споделят и актуализират компетентностите си за прилагането на иновации в образователния процес.

https://bnr.bg/vidin/post/101494373/uchilishteto-v-bregovo-posreshtna-gosti-ot-varna?fbclid=IwAR0jBeifmeRDhr_t3mk4zhzsmjlx_a0Rk731eF3nwfzfJ2XLmFvZZp61azE